VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Hãy Yêu Nhau Như Ta Đã Yêu Các Ngươi

Giăng 15:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 7/21/2014; 1018 xem
Xem lần cuối 1.09 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Phúc Âm Giăng.


SốKhách từMới xem
1, , US1.14 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app