VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Được Biệt Riêng Ra Cho Chúa

Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 8/27/2014; 774 xem
Xem lần cuối 3.36 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Phúc Âm Giăng.


SốKhách từMới xem
1, , US1.42 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app