VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Được Biệt Riêng Ra Cho Chúa

Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 8/27/2014; 827 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 8:18:50
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Phúc Âm Giăng.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app