VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tha Thứ và Phục Hồi Địa Vị Làm Con

Lu-ca 15:11-32
VPNS
C:11/14/2011; 879 xem
Xem lần cuối 1.20 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net