VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Đừng Coi Thường Sự Kiên Nhẫn của CHÚA

2 Phi-e-rơ 3:8-9
VPNS
C:1/3/2012; 857 xem
Xem lần cuối 7/5/2020 20:33:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net