VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Trái Tốt và Nền Móng Vững Chắc

Lu-ca 6:43-49
VPNS
C:3/23/2012; 963 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 21:41:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net