VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Chúa Giê-xu Đã Sống Lại

Lu-ca 24:1-12
VPNS
C:4/8/2012; 1722 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.35 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net