VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Thân Thể Phục Sinh của Chúa Giê-xu

Lu-ca 24:36-53
VPNS
C:4/10/2012; 1551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net