VietChristian
VietChristian
nghe.app
Autumn Photo

Đấng Chăn Nhân Lành

Ê-xê-chi-ên 34:1-31
VPNS
C:5/3/2012; 1064 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2023 17:26:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên 34.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-xê-chi-ên 34.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net