VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Cắt Bỏ

Ma-thi-ơ 5:27-30
VPNS
C:6/23/2012; 909 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.50 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net