VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Winter Photo

Ngài Là Ai?

Lu-ca 8:22-25
VPNS
C:6/30/2012; 1209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.30 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net