VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Ngài Là Ai?

Lu-ca 8:22-25
VPNS
C:6/30/2012; 999 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.64 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net