VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Thẩm Quyền Tha Thứ

Ma-thi-ơ 18:15-18
VPNS
C:11/7/2012; 1221 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.58 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 18.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net