VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Tất Cả của Cha Là của Con

Lu-ca 15:11-32
VPNS
C:3/12/2013; 957 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 19:47:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net