VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Hành Động Khôn Ngoan

Lu-ca 16:1-18
VPNS
C:6/4/2013; 1367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 23:57:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net