VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Ðấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23:1
MS Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1663 xem
Xem lần cuối 1.15 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app