VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Kêu Gọi Tôi Từ Chối Mình

Lu-ca 9:23-26
VPNS
C:1/6/1991; 820 xem
Xem lần cuối 11.48 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US6.58 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net