VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Kêu Gọi Tôi Vác Thập Tự

Lu-ca 9:23; Lu-ca 14:2-27
VPNS
C:1/7/1991; 1000 xem
Xem lần cuối 8.27 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 9, Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9, Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US5.30 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net