VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Kêu Gọi Tôi Vác Thập Tự (tt)

Lu-ca 9:23-26
VPNS
C:1/8/1991; 804 xem
Xem lần cuối 0.86 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.86 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net