VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Kêu Gọi Tôi Vác Thập Tự (tt)

Lu-ca 9:23-26
VPNS
C:1/8/1991; 851 xem
Xem lần cuối 0.54 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net