VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Vẫn Không Trễ Nếu Muốn Nhận Tha Thứ

Lu-ca 23:39-46
VPNS
C:12/14/2013; 839 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 4:3:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, China9460.80 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net