VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Khi Đến Gần Chúa

2 Sử-ký 6:12-17
VPNS
C:7/8/2014; 1515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 11:40:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Sử-ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net