VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Giận, Mắng, Dâng Của Lễ, Làm Hòa

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/6/2015; 550 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.63 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.


SốKhách từMới xem
1, , US5.69 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app