VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Giận, Mắng, Dâng Của Lễ, Làm Hòa

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/6/2015; 593 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 5:9:50
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app