VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Hướng Về Thập Tự

Lu-ca 14:25-33
VPNS
C:2/18/2015; 929 xem 2 lưu
Xem lần cuối 45.20 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net