VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ngoại Tình Và Ly Dị

Ma-thi-ơ 5:31-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2015; 507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.56 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.


SốKhách từMới xem
1, , US1.61 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app