VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Ngoại Tình Và Ly Dị

Ma-thi-ơ 5:31-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2015; 515 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 14:58:36
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.


SốKhách từMới xem
1, Germany2774.51 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app