VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Trả Thù

Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2015; 776 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.56 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app