VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Của Cải, Ánh Sáng Và Nô Lệ

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/23/2015; 1230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.87 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh