VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Người Ngu Dại

Lu-ca 12:13-20
VPNS
C:5/2/2015; 1141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.67 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net