VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời

Giăng 14:15-21
VPNS
C:5/24/2015; 952 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.28 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net