VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Không Trả Thù

Ma-thi-ơ 5:38-46
VPNS
C:7/4/2015; 906 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 16:55:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net