VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đấng Chịu Xức Dầu

Ê-sai 61:1-11
VPNS
C:8/31/2015; 837 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ê-sai 61.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net