VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Tha Thiết

Thi-thiên 119:169-176
VPNS
C:10/4/2015; 980 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.22 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Thi-thiên 119.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 119.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net