VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Con Người Là Chúa Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/8/2015; 340 xem
Xem lần cuối 6/5/2018 17:56:48
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 12.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.


SốKhách từMới xem
1Rex, GA, US59703.03 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |