VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Con Người Là Chúa Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/8/2015; 718 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 14:56:1
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 12.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app