VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Cách Giải Quyết Nan Đề Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
VPNS
C:10/27/2015; 1082 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 7:42:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US15311.30 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net