VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Nhóm Phụng Sự Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:27-31
SVTK
C:6/30/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Giữ Luật Pháp Của Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26
SVTK
C:6/29/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Cứng Lòng

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:21-23
SVTK
C:6/28/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Đầy Tớ Của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 4:1-2
SVTK
C:6/27/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chớ Khoe Mình Về Loài Người

1 Cô-rinh-tô 3:21-22
SVTK
C:6/26/2018; 1 xem
Xem lần cuối 6/17/2018 19:49:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?

1 Cô-rinh-tô 3:18-20
SVTK
C:6/25/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Lẽ Thật

Gióp 22:1-11
SVTK
C:6/24/2018; 3 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 23:30:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Khôn Ngoan Thật

Giê-rê-mi 8:4-9
SVTK
C:6/23/2018; 3 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 7:38:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Tự Do Thật

Giê-rê-mi 8:4-7
SVTK
C:6/22/2018; 3 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 23:23:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Không Chịu Quay Đầu

Giê-rê-mi 8:4-6
SVTK
C:6/21/2018; 12 xem
Xem lần cuối 6/17/2018 16:36:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 967  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |