VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Hãy Hướng Tâm Hồn Lên

Gióp 29:1-6
VPNS
C:10/21/2018; 12 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 16:17:15
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Con Đường Vinh Hiển

Giăng 17:1-5
VPNS
C:10/20/2018; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 39.41 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Phước Hạnh Đặc Biệt

Giăng 16:29-33
VPNS
C:10/19/2018; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Trao Ban Phước Hạnh

Giăng 16:25-28
VPNS
C:10/18/2018; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 45.01 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Dòng Dõi Thánh

Nê-hê-mi 13:23-31
VPNS
C:10/17/2018; 360 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 20:50:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Nếp Sống Không Gương Mẫu

Nê-hê-mi 13:23-31
VPNS
C:10/16/2018; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 19:20:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Ngày Của Chúa

Nê-hê-mi 13:15-22
VPNS
C:10/15/2018; 359 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 19:38:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Khôn Ngoan Đến Từ Đâu?

Gióp 28:20-28
VPNS
C:10/14/2018; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 17:12:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Cách Giải Quyết Khôn Ngoan

Nê-hê-mi 13:7-14
VPNS
C:10/13/2018; 400 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 17:30:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Nhìn Xem Chúa Giê-xu

Nê-hê-mi 13:4-10
VPNS
C:10/12/2018; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 17:12:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 978  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app