VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa

Gióp 8:8-22
VPNS
C:6/25/2017; 21 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 11:24:21
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/24/2017; 19 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 13:39:49
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/23/2017; 66 xem
Xem lần cuối 2.60 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

Nê-hê-mi 3:3-15
VPNS
C:6/22/2017; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Đầy Tớ

Nê-hê-mi 3:1-2
VPNS
C:6/21/2017; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 16:4:17
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Vững Lòng Tin Nơi Chúa

Nê-hê-mi 2:17-20
VPNS
C:6/20/2017; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.78 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Gieo Gì Gặt Nấy

Giê-rê-mi 5:15-19
VPNS
C:6/19/2017; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 16:7:16
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Dù Con Không Hiểu Hết

Gióp 8:1-7
VPNS
C:6/18/2017; 320 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:34:19
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Là Gió Hay Lửa?

Giê-rê-mi 5:12-14
VPNS
C:6/17/2017; 376 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.93 giây
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Không Thể Dung Thứ

Giê-rê-mi 5:6-13
VPNS
C:6/16/2017; 401 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:40:2
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |