VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
VPNS
C:3/31/2017; 6 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 5:46:30
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Công-vụ các Sứ-đồ 20:13-16
VPNS
C:3/30/2017; 4 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 5:10:45
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Ngủ Quên

Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
VPNS
C:3/29/2017; 6 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 5:6:17
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ

1 Cô-rinh-tô 1:10-12
VPNS
C:3/28/2017; 5 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 5:42:13
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
VPNS
C:3/27/2017; 16 xem
Xem lần cuối 18.39 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tìm Cầu Chúa

Gióp 5:8-16
VPNS
C:3/26/2017; 165 xem 1 lưu
Xem lần cuối 59.41 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Không Thiếu Một Ơn Nào

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
VPNS
C:3/25/2017; 331 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.79 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/24/2017; 375 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.49 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/23/2017; 445 xem 1 lưu
Xem lần cuối 48.89 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-13
VPNS
C:3/22/2017; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.49 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 921  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |