VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sao Còn Khoe Mình?

1 Cô-rinh-tô 4:6-7
VPNS
C:8/25/2018; 1 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 16:5:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Vượt Ra Ngoài Lời Đã Chép

1 Cô-rinh-tô 4:6
VPNS
C:8/24/2018; 1 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 16:3:44
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá

Giê-rê-mi 9:1-6
VPNS
C:8/23/2018; 1 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 16:1:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ta Vì Đó Bị Thương…

Giê-rê-mi 8:17-22
VPNS
C:8/22/2018; 1 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 15:59:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Giê-hô-va Có Còn Ở Si-ôn?

Giê-rê-mi 8:17-22
VPNS
C:8/21/2018; 1 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 15:38:42
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chẳng Còn Sự Trông Cậy

Giê-rê-mi 8:1-17
VPNS
C:8/20/2018; 2 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 10:15:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời

Gióp 24:18-25
VPNS
C:8/19/2018; 44 xem
Xem lần cuối 1.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Thần Lẽ Thật

Giăng 16:12-15
VPNS
C:8/18/2018; 282 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Thánh Linh

Giăng 16:7-11
VPNS
C:8/17/2018; 370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Ra Đi Là Ích Lợi

Giăng 16:5-7
VPNS
C:8/16/2018; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 11:45:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 972  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |