VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1119 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 9:55:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:12/17/2005; 678 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:13:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:5/19/1997; 544 xem
Xem lần cuối 11/30/2019 16:36:22
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
VPNS
C:12/9/2013; 1086 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 22:47:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
VPNS
C:6/30/2016; 744 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 22:55:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-37
VPNS
C:12/18/2005; 668 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:14:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
VPNS
C:7/28/2016; 655 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 2:21:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:15-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:26-33
VPNS
C:5/6/2001; 449 xem
Xem lần cuối 11/19/2019 0:2:41
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-52
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 983 xem
Xem lần cuối 11/30/2019 16:36:36
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:38-52
VPNS
C:12/19/2005; 634 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:16:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app