VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Xin Chúa Bảo Lãnh Con

Gióp 17:1-4
VPNS
C:1/28/2018; 15 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 2:55:46
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng

1 Cô-rinh-tô 3:1-2
VPNS
C:1/27/2018; 11 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 2:55:6
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Trở Nên Người Thiêng Liêng

1 Cô-rinh-tô 3:1-2
VPNS
C:1/26/2018; 14 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 2:55:1
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nhận Lấy Tâm Trí Của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 2:14-16
VPNS
C:1/25/2018; 14 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 2:54:54
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Không Còn Cơ Hội

Giê-rê-mi 7:8-16
VPNS
C:1/24/2018; 24 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 20:3:14
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Dậy Sớm Phán Dạy

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/23/2018; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.13 giây
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Trông Cậy Sự Hư Không

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/22/2018; 363 xem
Xem lần cuối 2.65 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Khóc Với Chúa

Gióp 16:18-22
VPNS
C:1/21/2018; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 43.99 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Nghe Và Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:21-24
VPNS
C:1/20/2018; 379 xem
Xem lần cuối 12.69 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Đấng An Ủi Khác

Giăng 14:15-21
VPNS
C:1/19/2018; 439 xem
Xem lần cuối 59.95 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1030  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |