VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Sứ Đồ Phao-lô Trước Tòa Công Luận

Công-vụ các Sứ-đồ 22:30-23:11
VPNS
C:6/30/2017; 1 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 23:19:55
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Công Dân Nước Trời

Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-29
VPNS
C:6/29/2017; 2 xem
Xem lần cuối 1.77 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Làm Chứng Cho Đồng Hương

Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-23
VPNS
C:6/28/2017; 1 xem
Xem lần cuối 22.40 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Không Có Cớ Khoe Mình

1 Cô-rinh-tô 1:26-31
VPNS
C:6/27/2017; 1 xem
Xem lần cuối 26.80 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?

1 Cô-rinh-tô 1:18-25
VPNS
C:6/26/2017; 2 xem
Xem lần cuối 4.75 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa

Gióp 8:8-22
VPNS
C:6/25/2017; 25 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 18:4:33
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/24/2017; 110 xem
Xem lần cuối 36.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/23/2017; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 23:59:10
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

Nê-hê-mi 3:3-15
VPNS
C:6/22/2017; 344 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 22:58:16
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Đầy Tớ

Nê-hê-mi 3:1-2
VPNS
C:6/21/2017; 362 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 20:18:31
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1008  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |