VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tìm Cầu Chúa

Gióp 5:8-16
VPNS
C:3/26/2017; 33 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 16:22:44
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Không Thiếu Một Ơn Nào

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
VPNS
C:3/25/2017; 115 xem
Xem lần cuối 6.75 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/24/2017; 342 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:37:24
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/23/2017; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.93 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-13
VPNS
C:3/22/2017; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.85 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lý Do Đón Chúa

Giăng 12:12-19
VPNS
C:3/21/2017; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:41:28
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới

Giăng 12:9-11
VPNS
C:3/20/2017; 466 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.17 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đừng Đoán Xét Ai

Gióp 5:1-7
VPNS
C:3/19/2017; 384 xem 1 lưu
Xem lần cuối 27.85 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Dâng Hiến Đích Thực

Giăng 12:1-8
VPNS
C:3/18/2017; 445 xem 3 lưu
Xem lần cuối 33.65 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Ba Anh Em Phục Vụ Chúa

Giăng 12:1-3
VPNS
C:3/17/2017; 387 xem 2 lưu
Xem lần cuối 41.72 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 995  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |