VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm

Rô-ma 12:1-2
VPNS
C:10/31/2017; 1 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 10:8:42
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Khởi Đầu Hành Trình Đến La Mã

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-8
VPNS
C:10/30/2017; 1 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 10:8:36
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh

Gióp 14:1-6
VPNS
C:10/29/2017; 13 xem
Xem lần cuối 10/23/2017 6:18:51
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Không Tranh Cãi

Công-vụ các Sứ-đồ 26:24-32
VPNS
C:10/28/2017; 8 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 5:33:46
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Ăn Năn Và Đức Tin Thật

Công-vụ các Sứ-đồ 26:19-23
VPNS
C:10/27/2017; 12 xem
Xem lần cuối 52.98 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đạo của Sự Mầu Nhiệm

1 Cô-rinh-tô 2:6-9
VPNS
C:10/26/2017; 9 xem
Xem lần cuối 55.50 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành

1 Cô-rinh-tô 2:6-9
VPNS
C:10/25/2017; 11 xem
Xem lần cuối 56.08 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 2:6-9
VPNS
C:10/24/2017; 19 xem
Xem lần cuối 1.45 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?

Giê-rê-mi 6:16-20
VPNS
C:10/23/2017; 303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ẩn Mình Khỏi Chúa

Gióp 13:18-28
VPNS
C:10/22/2017; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2017 9:15:58
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1020  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |