VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Xin Chúa Bảo Lãnh Con

Gióp 17:1-4
VPNS
C:1/28/2018; 3 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 8:43:53
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng

1 Cô-rinh-tô 3:1-2
VPNS
C:1/27/2018; 3 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 8:42:13
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Trở Nên Người Thiêng Liêng

1 Cô-rinh-tô 3:1-2
VPNS
C:1/26/2018; 3 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 8:40:34
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nhận Lấy Tâm Trí Của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 2:14-16
VPNS
C:1/25/2018; 3 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 8:38:43
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Không Còn Cơ Hội

Giê-rê-mi 7:8-16
VPNS
C:1/24/2018; 6 xem
Xem lần cuối 1.21 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Dậy Sớm Phán Dạy

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/23/2018; 5 xem
Xem lần cuối 2.75 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Trông Cậy Sự Hư Không

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/22/2018; 7 xem
Xem lần cuối 21.13 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Khóc Với Chúa

Gióp 16:18-22
VPNS
C:1/21/2018; 55 xem
Xem lần cuối 8.71 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Nghe Và Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:21-24
VPNS
C:1/20/2018; 303 xem
Xem lần cuối 9.46 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Đấng An Ủi Khác

Giăng 14:15-21
VPNS
C:1/19/2018; 405 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 13:5:50
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 951  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |