VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bạn Chân Tình

Gióp 6:14-23
VPNS
C:4/30/2017; 21 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 5:9:46
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Dặn Dò Của Sứ Đồ Phao-lô

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38
VPNS
C:4/29/2017; 22 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 7:54:28
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-27
VPNS
C:4/28/2017; 30 xem
Xem lần cuối 52.18 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Chớ Phân Rẽ Nhau Ra

1 Cô-rinh-tô 1:10-11
VPNS
C:4/27/2017; 298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.49 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Phải Đồng Một Tiếng Nói

1 Cô-rinh-tô 1:10-11
VPNS
C:4/26/2017; 358 xem 3 lưu
Xem lần cuối 27.66 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Trở Về Với Đấng Phục Hồi

Giê-rê-mi 3:19-25
VPNS
C:4/25/2017; 375 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.54 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:4/24/2017; 414 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 7:12:41
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Trung Thành Cho Đến Chết

Gióp 6:8-13
VPNS
C:4/23/2017; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 6:18:10
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Mục Đích Của Lời Chúa

Giăng 12:27-30
VPNS
C:4/22/2017; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 6:18:42
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đời Sống Sáng Danh Chúa

Giăng 12:27-28
VPNS
C:4/21/2017; 409 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 8:46:58
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 924  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |