VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Đấng Thêm Sức Mạnh

Giăng 13:18-20
VPNS
C:8/19/2017; 31 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 12:33:58
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Biết Và Làm Theo

Giăng 13:12-17
VPNS
C:8/18/2017; 24 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 10:46:14
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chỉ Cần Rửa Chân

Giăng 13:3-11
VPNS
C:8/17/2017; 35 xem
Xem lần cuối 9.93 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đầy Tớ Của Anh Chị Em

Giăng 13:3-8
VPNS
C:8/16/2017; 312 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.63 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp

Nê-hê-mi 4:15-23
VPNS
C:8/15/2017; 371 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Hãy Chiến Đấu

Nê-hê-mi 4:7-14
VPNS
C:8/14/2017; 373 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 9:18:58
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Con Đường Duy Nhất

Gióp 10:13-17
VPNS
C:8/13/2017; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 11:56:52
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch

Nê-hê-mi 4:7-11
VPNS
C:8/12/2017; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 9:30:15
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Gia Đình Phục Vụ Chúa

Giô-suê 24:14-15
VPNS
C:8/11/2017; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 11:19:2
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Để Có Một Gia Đình Viên Mãn

Cô-lô-se 3:18-21
VPNS
C:8/10/2017; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 10:8:44
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 935  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |