VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Thử Rèn Tôi

Gióp 23:8-12
VPNS
C:7/22/2018; 13 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 20:19:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp

Giê-rê-mi 8:4-9
VPNS
C:7/21/2018; 8 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 2:55:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hiểu Biết Chúa Đúng

Giăng 16:1-4
VPNS
C:7/20/2018; 12 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 15:14:8
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sứ Mệnh Của Cơ Đốc Nhân

Giăng 15:26-27
VPNS
C:7/19/2018; 8 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 0:48:2
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Không Thể Chữa Chối Được

Giăng 15:20-25
VPNS
C:7/18/2018; 14 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 2:30:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tầm Quan Trọng Của Gia Đình

Nê-hê-mi 12:1-26
VPNS
C:7/17/2018; 159 xem
Xem lần cuối 2.58 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tầm Quan Trọng của Lịch Sử

Nê-hê-mi 12:1-26
VPNS
C:7/16/2018; 289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 3:3:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tìm Chúa

Gióp 23:1-7
VPNS
C:7/15/2018; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 0:43:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chỉ Có Thể Là Chúa

Nê-hê-mi 11:25-36
VPNS
C:7/14/2018; 291 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 23:49:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Vì Sao Phải Tha Thứ?

Phi-lê-môn 1:17-21
VPNS
C:7/13/2018; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 2:40:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 969  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |