VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng

Mác 1:1-8
VPNS
C:12/25/2018; 17 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 9:56:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Điều Kỳ Diệu Của Đêm Giáng Sinh

Lu-ca 2:8-20
VPNS
C:12/24/2018; 31 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 14:0:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Tể Trị

Lu-ca 2:1-7
VPNS
C:12/23/2018; 21 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 9:49:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Ca Của Cô Ma-ri

Lu-ca 1:39-55
VPNS
C:12/22/2018; 17 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 9:46:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Việc Nhiệm Mầu Trước Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-38
VPNS
C:12/21/2018; 21 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:8:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Thuộc Linh

Giê-rê-mi 10:1-16
VPNS
C:12/20/2018; 17 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 16:48:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Tôn Thờ

Giê-rê-mi 10:1-15
VPNS
C:12/19/2018; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.30 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Nên Thánh Bởi Lời Chúa

Giăng 17:14-19
VPNS
C:12/18/2018; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.22 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trọn Vẹn

Giăng 17:13
VPNS
C:12/17/2018; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:36:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Chớ Phạm Tội Tà Dâm

Gióp 31:1-4,9-12
VPNS
C:12/16/2018; 247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 13:43:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 984  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app