Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Vui Mừng

[ English | Vietnamese ]

Hơn bốn mươi năm qua, tôi đã mang một vật mà là một sự nhắc nhở không ngừng về sự vui mừng lớn nhất trong cuộc sống đời người. Một chiếc nhẫn cưới bằng vàng rất đơn giản, dĩ nhiên có hình tròn - một vật tượng trưng của tình yêu không bao giờ chấm dứt của chúng tôi đối với nhau. Có người gọi chiếc nhẫn cưới của bạn là một dấu hiệu của sự cam kết hay hứa nguyện.

Chiếc nhẫn này làm hai việc cho tôi.

Việc đầu tiên, nó là sự giúp đỡ thấy được khi tôi đã cam kết chính tôi với Norma. Tôi nói với những người khác rằng chiếc nhẫn cưới của tôi tuyên bố rằng tôi thuộc về Norma cả đời tôi. Và nó cũng mang một ý nghĩa khác cho tôi.

Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài chịu đựng sự đau đớn trên thập tự giá vì sự vui mừng được định trước Ngài. Sự cam kết của tôi với Norma bao gồm mỗi kinh nghiệm tốt và xấu mà chúng tôi trải qua cùng với nhau. Chúng tôi cả hai đều rất trái ngược cá tính với nhau và chúng tôi cả hai là rất có tính con người. Nói về chính bản thân tôi, tôi làm nhiều lỗi lầm trong việc đánh giá và nó ảnh hưởng hầu hết tới Norma. Nhưng bởi vì sự vui mừng của quan hệ mà chúng tôi đã cam kết cả đời với nhau! Sự vui mừng lớn hơn sẽ đến khi chúng tôi cả hai đều hành động trong sự tha thứ và trọng đãi Sự vui mừng của chúng tôi được gầy dựng hằng ngày bởi vì chúng tôi cả hai đã được cam kết và chúng tôi yêu thương lẫn nhau. Sự vui mừng là niềm vui bên trong mà Chúa đang điều khiển và Ngài đang dùng bạn để yêu thương người khác. Đối với tôi, Chúa ban cho sự vui mừng lớn khi tôi vẫn yêu Norma và cô vẫn yêu tôi!

Gần đây bạn có nhận thấy sự vui mừng đến từ người phối ngẫu của bạn thế nào không? Bạn có cho người đó biết điều đó không? Những lời khuyến khích của bạn có thể làm nên những lợi ích lớn vào trong hôn nhân của bạn hôm nay.

Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.
3 Giăng 1:4

(C) Quyền sao chép 2005 Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình của Smalley

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2002 - 2008 Smalley Relationship Center. Used by permission.