Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Chúa Giáng Sinh12/6/2023 15:53:88733
2Đấng Christ Vô Song12/7/2023 5:28:133591
3Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh12/5/2023 16:43:184336
4Ánh Sáng Của Lễ Giáng Sinh12/5/2023 4:42:144655
5Bức Thư Giáng Sinh12/5/2023 0:32:114988
6Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?12/5/2023 11:39:283733
7Câu Chuyện Đêm Yên Lặng12/6/2023 8:27:366810
8Câu Chuyện Về Ông St. Nicholas12/6/2023 19:9:446573
9Câu chuyện về Messiah của Handel12/7/2023 4:30:348889
10Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?12/6/2023 16:52:1721841
11Chúa Bình An12/6/2023 21:2:308407
12Lời Cầu Nguyện Vào Giáng Sinh12/7/2023 2:45:5613946
13Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh12/7/2023 5:49:408350
14Một Cuộc Đời Riêng Biệt12/5/2023 16:38:434362
15Món Quà12/5/2023 16:45:574274
16Món Quà Kỳ Diệu Nhất12/6/2023 16:19:325059
17Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn12/5/2023 0:32:224207
18Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh12/7/2023 3:18:384206
19Sự Thăm Viếng Từ Thiên Đàng12/5/2023 16:43:584257
20Sứ Điệp Giáng Sinh12/5/2023 16:48:564959
21Tin Lành của Chúa Giáng Sinh12/5/2023 14:17:444451
22Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh12/5/2023 4:42:274846

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,983
240,629,211