Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Chúa Giáng Sinh1/28/2020 5:10:166823
2Đấng Christ Vô Song1/26/2020 19:3:172980
3Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh1/24/2020 21:46:543698
4Ánh Sáng Của Lễ Giáng Sinh1/28/2020 17:1:44105
5Bức Thư Giáng Sinh1/28/2020 5:24:544422
6Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?1/28/2020 4:46:473148
7Câu Chuyện Đêm Yên Lặng1/27/2020 23:3:185737
8Câu Chuyện Về Ông St. Nicholas1/28/2020 2:7:365950
9Câu chuyện về Messiah của Handel1/27/2020 7:20:378003
10Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?1/28/2020 17:46:321160
11Chúa Bình An1/28/2020 15:37:566864
12Lời Cầu Nguyện Vào Giáng Sinh1/28/2020 7:29:711838
13Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh1/28/2020 21:4:395539
14Một Cuộc Đời Riêng Biệt1/28/2020 16:38:13322
15Món Quà1/28/2020 9:53:543501
16Món Quà Kỳ Diệu Nhất1/27/2020 20:4:154377
17Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn1/27/2020 22:34:563423
18Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh1/28/2020 7:16:403484
19Sự Thăm Viếng Từ Thiên Đàng1/28/2020 7:29:73589
20Sứ Điệp Giáng Sinh1/25/2020 10:37:524102
21Tin Lành của Chúa Giáng Sinh1/28/2020 14:9:523780
22Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh1/28/2020 11:44:94188

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,901
146,679,910