Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tin Lành của Chúa Giáng Sinh

Billy Graham

[ English | Vietnamese ]

Mô tả ngắn: Billy Graham kể cho chúng ta tin lành của Chúa Giáng Sinh: rằng Chúa ban cho Con một của Ngài là dấu hiệu của tình yêu của Ngài cho chúng ta.

Trọn bản văn: Đối với nhiều người Giáng Sinh là thời gian cô đơn nhất trong năm. Nhiều người đối diện những khủng hoảng cá nhân. Bạn có lẽ đang đương đầu với một khủng hoảng mùa Giáng Sinh này. Bạn có lẽ có một nan đề với hôn nhân của bạn, với con cái, hoặc với việc làm của bạn. Bạn có lẽ có một sự nghiện thuốc hay rượu. Bạn có lẽ đang đương đầu với bệnh nan y hay sự chết chóc của một người thương. Và nhiều người cảm thấy một sự trống vắng bên trong, một sự hiểu biết rằng có cái gì đó thiếu vắng, nhưng họ không biết đó là gì. Bạn cũng có thể cảm thấy trống không.

Với tất cả những nan đề mà chúng ta gặp phải, chúng ta có lẽ đang hỏi, "Chúa Giê-xu ở đâu?" Chúa Giê-xu, sinh nhật của Ngài mà chúng ta kỷ niệm trong suốt mùa vui rộn này. Chúa Giê-xu người mà thiên-sứ đã tuyên phán, "Đừng sợ chi. Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng cứu thế là Christ, là Chúa." (Lu-ca 2:10-11). Chúa Giê-xu còn sống, và ý nghĩa của sự giáng sinh của Ngài vẫn y nguyên ngày nay như nhiều thế kỷ trước đây. Và Ngài đã sống lại! Chúng ta có thể có được sự tha thứ. Chúng ta có thể có sự bình an. Chúng ta có thể biết rằng tất cả những tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ bởi vì những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá và trong sự phục sinh. Và Chúa Giê-xu có thể ở cùng với mỗi một chúng ta một cách cá nhân. Sứ điệp Giáng Sinh cho chúng ta biết điều đó, và nó đi thẳng vào những tấm lòng tìm kiếm của chúng ta và nói với chúng ta rằng một mình Đấng Christ có thể đem chúng ta sự bình an lâu dài -- bình an với Chúa, bình an giữa con người với nhau và giữa các quốc gia, bình an chính trong lòng chúng ta.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta là những tội nhân và rằng phương pháp duy nhất cứu chữa cho tội lỗi là huyết của Chúa Giê-xu Christ mà đã được đổ ra trên thập giá. Một trong những lảnh vực quan trọng nhất của sự thờ phượng trong Đạo Do Thái cổ là sự đổ máu để làm của lễ chuộc tội. Việc sử dụng từ ‘huyết’ trong Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh có nghĩa là sự sống đã được ban cho. Chúa Giê-xu Christ đã trở thành con Chiên dâng lên cho tội lỗi của nhân loại.

Thập tự giá và sự phục sinh là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ngài đã làm thay cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình. Từ hai biến cố quan trọng này Chúa đang nói với những người có tội, "Ta yêu các ngươi, và ta có thể tha thứ cho các ngươi." Đó là Tin Lành của Chúa Giáng Sinh.

Để nhận quà cứu rỗi của Chúa, bạn phải hạ mình và xưng nhận tội lỗi và sự thất bại của bạn về mặt đạo đức. Và rồi bởi đức tin quay về với Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế và Chúa. Đó là những gì Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài nói, "Ngươi phải được sanh lại" (Giăng 3:7). Ngài đã nói, "Nếu ngươi không ăn năn, ngươi cũng sẽ hết thảy đều hư mất" (Lu-ca 13:3). Chỉ khi chúng ta thực sự ăn năn, khi chúng ta thay đổi lối sống của mình và giao phó đời sống chúng ta cho Đấng Christ cai quản, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an, vui mừng và hạnh phúc thật.

Hãy mời Đấng Christ vào trong lòng bạn ngay bây giờ. Ngài có thể thay đổi đời sống bạn mãi mãi. Lời cầu nguyện của tôi là mỗi một người trong các bạn sẽ kinh nghiệm tình yêu của Chúa và sự bình an của Ngài nhân mùa Giáng Sinh này. Cầu Chúa ban phước cho bạn, và Mừng Chúa Giáng Sinh.

Trích từ "Một Món Quà mà sẽ thay đổi đời sống của bạn mãi mãi" viết bởi Billy Graham, Tạp Chí Quyết Định Tháng Mười Hai 1997, (c)1997 Hội Truyền Giáo Phúc Âm Billy Graham. Sử dụng bởi sự cho phép.

Chuyển ngữ: TDN


(c) 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.