Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
110 Kỷ Luật của một Người Nam Thánh Thiện7/29/2022 10:11:539611
2Chân Dung Của Một Người Cha8/5/2022 19:27:214308
3Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha8/7/2022 11:20:384320
4Người Cha Tốt Nhất Hơn Bao Giờ Hết8/7/2022 10:23:317039
5Những Lời Hứa Cho Những Người Cha8/6/2022 9:44:215773
6Tình Yêu Của Cha0
7Tình Yêu Của Một Người Cha8/7/2022 11:0:203306

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,969
206,775,269