Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
110 Kỷ Luật của một Người Nam Thánh Thiện1/27/2020 12:17:329101
2Chân Dung Của Một Người Cha1/24/2020 0:26:223923
3Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha1/27/2020 9:23:233783
4Người Cha Tốt Nhất Hơn Bao Giờ Hết1/28/2020 18:54:66470
5Những Lời Hứa Cho Những Người Cha1/28/2020 15:54:354928
6Tình Yêu Của Cha0
7Tình Yêu Của Một Người Cha1/28/2020 19:26:3427587

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,893
146,672,250