Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Đừng Từ Bỏ Thượng Đế1/28/2020 21:58:425065
2Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi1/28/2020 10:16:585331
3An ủi từ Kinh-Thánh1/27/2020 13:1:173803
4Bạn Có Thể Có Sự Bình An Trong Tâm Trí1/28/2020 10:16:483986
5Những Lời An Ủi1/25/2020 1:10:353997
6Niềm Vui Bất Diệt1/28/2020 21:5:554779
7Tìm Đường Về Nhà Bạn1/27/2020 0:43:283448
8Tại Sao Điều Nầy Xảy Ra Với Tôi?1/28/2020 0:14:532851

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,906
146,686,899