Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Đừng Từ Bỏ Thượng Đế12/7/2023 3:32:46006
2Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi12/4/2023 22:47:56057
3An ủi từ Kinh-Thánh12/5/2023 6:3:404307
4Bạn Có Thể Có Sự Bình An Trong Tâm Trí12/4/2023 17:8:564771
5Những Lời An Ủi12/5/2023 15:40:564642
6Niềm Vui Bất Diệt12/6/2023 4:3:195575
7Tìm Đường Về Nhà Bạn12/6/2023 11:14:574261
8Tại Sao Điều Nầy Xảy Ra Với Tôi?12/5/2023 18:59:383459

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,993
240,633,939