Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại9/18/2020 23:6:333224
2Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?9/17/2020 14:2:443494
3Halloween: Mưu Mẹo hay Lẽ Thật?9/18/2020 4:20:353432
4Mưu Mẹo hay là Thết Đãi9/17/2020 13:38:143221
5Sự Đối Đãi Dấu Kín9/18/2020 23:6:242653
6Sự Thiết Đãi Tốt Nhất9/17/2020 18:30:122729

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


246,600
166,788,476