Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại1/25/2020 16:49:123147
2Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?1/25/2020 2:51:133375
3Halloween: Mưu Mẹo hay Lẽ Thật?1/25/2020 10:38:443311
4Mưu Mẹo hay là Thết Đãi1/25/2020 14:52:23142
5Sự Đối Đãi Dấu Kín1/24/2020 15:6:492571
6Sự Thiết Đãi Tốt Nhất1/20/2020 4:14:82648

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,847
146,363,352