Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Sẽ Là Người Sống Sót Chứ?1/27/2020 17:16:262738
2Bạn Sẽ Trải Qua Cõi Đời Đời Ở Đâu?1/28/2020 10:16:533461
3Khi Tôi Nghĩ Về Thiên Đàng1/28/2020 5:24:493761
4Lời Hứa của Thiên Đàng1/28/2020 17:36:187325
5Ngày Mai Có Thể Quá Muộn!1/28/2020 14:12:195106
6Những Người Tốt Có Lên Thiên Đàng Không?1/27/2020 11:10:314836
7Thiên Đàng1/27/2020 1:20:83902

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,892
146,672,135