Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Sẽ Là Người Sống Sót Chứ?12/7/2023 6:6:133551
2Bạn Sẽ Trải Qua Cõi Đời Đời Ở Đâu?12/6/2023 19:41:554648
3Khi Tôi Nghĩ Về Thiên Đàng12/5/2023 13:28:234374
4Lời Hứa của Thiên Đàng12/6/2023 9:49:558080
5Ngày Mai Có Thể Quá Muộn!12/5/2023 5:25:497673
6Những Người Tốt Có Lên Thiên Đàng Không?12/4/2023 23:16:475424
7Thiên Đàng12/7/2023 5:47:224427

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,965
240,621,766