Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ai Có Thể Chắc Chắn Thiên Đàng?12/5/2023 23:41:563755
2Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến12/6/2023 16:32:94543
3Bạn Được Mời12/6/2023 13:2:153300
4Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì…12/1/2023 16:8:5810169
5Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế0
6Cách Chửa Lành12/6/2023 0:20:473377
7Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn0
8Chiến Thắng Cuộc Đua11/30/2023 23:3:253016
9Con Đường Đến Thượng Đế12/7/2023 1:44:111825
10Dưới Sự Tấn Công11/30/2023 8:22:493381
11Gặp Bạn Của Tôi12/6/2023 21:38:482952
12Giê-xu Là Bạn Thật12/2/2023 18:16:598531
13Giải Phóng!12/6/2023 14:7:83350
14Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng0
15Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống12/5/2023 11:52:373418
16Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân12/5/2023 7:0:263529
17Ngày Mai Có Thể Quá Trể12/1/2023 22:13:124068
18Những Bước Lên Thiên Đàng0
19Quỷ Hon Vọng12/7/2023 0:13:43320
20Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống12/4/2023 23:33:258453
21Tái Sanh11/29/2023 16:6:343856
22Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy12/5/2023 5:22:243524
23Tìm Kiếm Sự Vui Mừng11/30/2023 13:29:574665
24Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế12/5/2023 13:47:14250
25Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết12/4/2023 22:4:203907
26Tin Tốt!12/3/2023 16:12:373649
27Trong Sự Tìm Chân Lý12/5/2023 2:3:564167

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,977
240,627,886