Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ai Có Thể Chắc Chắn Thiên Đàng?1/28/2020 14:42:383194
2Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến1/28/2020 18:16:443763
3Bạn Được Mời1/28/2020 12:53:502736
4Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì…1/28/2020 11:22:398944
5Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế0
6Cách Chửa Lành1/26/2020 1:8:412839
7Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn0
8Chiến Thắng Cuộc Đua1/27/2020 18:46:562482
9Con Đường Đến Thượng Đế1/21/2020 3:49:561186
10Dưới Sự Tấn Công1/27/2020 13:47:412713
11Gặp Bạn Của Tôi1/27/2020 19:48:52415
12Giê-xu Là Bạn Thật1/26/2020 20:50:166858
13Giải Phóng!1/27/2020 23:20:242671
14Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng0
15Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống1/28/2020 16:10:532909
16Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân1/28/2020 18:6:373013
17Ngày Mai Có Thể Quá Trể1/28/2020 13:17:473340
18Những Bước Lên Thiên Đàng0
19Quỷ Hon Vọng1/28/2020 10:46:562778
20Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống1/28/2020 17:58:537773
21Tái Sanh1/27/2020 7:4:183126
22Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy1/28/2020 20:29:92966
23Tìm Kiếm Sự Vui Mừng1/28/2020 9:20:414042
24Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế1/25/2020 2:51:83438
25Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết1/27/2020 13:47:453179
26Tin Tốt!1/28/2020 14:24:243009
27Trong Sự Tìm Chân Lý1/27/2020 21:50:303428

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,896
146,677,734