Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ơn Huệ Lạ Lùng1/19/2021 20:41:335561
2Carlos Beltran: Ước Vọng Cao!1/19/2021 14:13:484450
3Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có1/19/2021 17:57:437902
4Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng1/19/2021 23:31:85957
5Cuộc Hành Trình Đức Tin của Một Quân Nhân: Trung Tướng David H. Hicks, Lãnh Tụ Quân Đội của Những Giáo Sĩ1/19/2021 20:40:186739
6Danny Wuerffel: Còn Nhiều Hơn Nữa Với Cuộc Sống1/19/2021 14:13:544367
7Darrell Green: Cuộc Sống Trong Con Đường Hỏa Tốc1/20/2021 6:24:205552
8David Robinson: Cuộc Sống Với Giấc Mơ1/19/2021 14:14:34913
9Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng1/19/2021 17:59:137770
10Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?1/19/2021 14:14:87226
11Kurt Warner: Trước Tiên Là Điều Quan Trọng Nhất1/19/2021 18:0:534762
12Lời Kêu Gọi Cuối Cùng1/19/2021 14:14:54389
13Một Lý Do Để Hy Vọng1/19/2021 20:53:473932
14Michael Chang: Sự Chiến Thắng Cuối Cùng1/17/2021 22:1:375463
15Michelle Akers: Tầm Nhìn Trên Giải Thưởng1/18/2021 22:38:95946
16Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn1/19/2021 20:39:388566
17Payne Stewart: Một Tấm Lòng Được Thay Đổi1/20/2021 5:52:5816455
18Ruthie Bolton-Holifield: Những Bài Học Cho Cuộc Đời1/18/2021 5:15:475833
19Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao0
20Tôi Còn Học Hỏi Để Tha Thứ1/17/2021 18:35:47142
21Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?1/19/2021 20:41:154881
22Tìm Sự Thỏa Lòng Trong Thượng Đế1/19/2021 20:39:496085
23Tại Sao?1/16/2021 15:59:165392
24Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại1/19/2021 20:40:575823
25Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng1/13/2021 12:16:337308
26Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ1/20/2021 0:10:106193
27Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia1/20/2021 8:28:575148
28Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis1/20/2021 2:10:5524464

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


248,283
172,710,317