Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ơn Huệ Lạ Lùng12/5/2023 4:49:106376
2Carlos Beltran: Ước Vọng Cao!12/4/2023 14:44:525036
3Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có12/5/2023 6:2:129100
4Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng12/7/2023 4:55:37000
5Cuộc Hành Trình Đức Tin của Một Quân Nhân: Trung Tướng David H. Hicks, Lãnh Tụ Quân Đội của Những Giáo Sĩ12/5/2023 9:41:587967
6Danny Wuerffel: Còn Nhiều Hơn Nữa Với Cuộc Sống12/5/2023 6:50:285063
7Darrell Green: Cuộc Sống Trong Con Đường Hỏa Tốc12/6/2023 10:3:297275
8David Robinson: Cuộc Sống Với Giấc Mơ12/6/2023 17:30:76053
9Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng12/5/2023 21:18:010013
10Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?12/2/2023 22:59:28269
11Kurt Warner: Trước Tiên Là Điều Quan Trọng Nhất12/4/2023 22:14:285978
12Lời Kêu Gọi Cuối Cùng12/6/2023 6:6:85074
13Một Lý Do Để Hy Vọng12/5/2023 18:30:35218
14Michael Chang: Sự Chiến Thắng Cuối Cùng12/6/2023 2:38:446296
15Michelle Akers: Tầm Nhìn Trên Giải Thưởng12/7/2023 5:47:127236
16Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn12/6/2023 11:40:910467
17Payne Stewart: Một Tấm Lòng Được Thay Đổi12/7/2023 5:43:419982
18Ruthie Bolton-Holifield: Những Bài Học Cho Cuộc Đời12/6/2023 3:19:476785
19Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao0
20Tôi Còn Học Hỏi Để Tha Thứ12/5/2023 17:45:408500
21Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?12/5/2023 3:56:585630
22Tìm Sự Thỏa Lòng Trong Thượng Đế12/6/2023 21:24:236811
23Tại Sao?12/6/2023 1:38:406133
24Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại12/5/2023 20:24:106778
25Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng12/5/2023 14:19:448708
26Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ12/2/2023 17:27:187188
27Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia12/4/2023 23:35:106359
28Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis12/7/2023 3:12:2831566

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,976
240,627,134