Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ơn Huệ Lạ Lùng1/17/2020 6:40:385344
2Carlos Beltran: Ước Vọng Cao!1/20/2020 18:51:34183
3Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có1/21/2020 17:22:417452
4Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng1/20/2020 15:13:595701
5Cuộc Hành Trình Đức Tin của Một Quân Nhân: Trung Tướng David H. Hicks, Lãnh Tụ Quân Đội của Những Giáo Sĩ1/21/2020 6:57:436495
6Danny Wuerffel: Còn Nhiều Hơn Nữa Với Cuộc Sống1/21/2020 13:11:73946
7Darrell Green: Cuộc Sống Trong Con Đường Hỏa Tốc1/22/2020 7:26:594868
8David Robinson: Cuộc Sống Với Giấc Mơ1/22/2020 1:9:314436
9Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng1/21/2020 18:24:277231
10Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?1/21/2020 15:4:446749
11Kurt Warner: Trước Tiên Là Điều Quan Trọng Nhất1/20/2020 7:53:344382
12Lời Kêu Gọi Cuối Cùng1/20/2020 19:44:64201
13Một Lý Do Để Hy Vọng1/21/2020 22:11:513451
14Michael Chang: Sự Chiến Thắng Cuối Cùng1/22/2020 0:57:515106
15Michelle Akers: Tầm Nhìn Trên Giải Thưởng1/21/2020 18:16:95357
16Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn1/21/2020 16:24:77693
17Payne Stewart: Một Tấm Lòng Được Thay Đổi1/21/2020 17:53:4414756
18Ruthie Bolton-Holifield: Những Bài Học Cho Cuộc Đời1/21/2020 17:31:325501
19Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao0
20Tôi Còn Học Hỏi Để Tha Thứ1/19/2020 20:59:406822
21Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?1/21/2020 20:31:44680
22Tìm Sự Thỏa Lòng Trong Thượng Đế1/19/2020 2:12:235858
23Tại Sao?1/21/2020 8:56:375159
24Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại1/21/2020 18:35:585547
25Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng1/22/2020 11:36:586919
26Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ1/21/2020 13:51:205731
27Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia1/22/2020 5:9:204869
28Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis1/22/2020 8:49:2123015

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,805
145,978,635