ĐƯỜNG HY VỌNG

Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ
[ Chinese | English | Vietnamese ]

Chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều tiến bộ kỹ thuật, nhiều phát minh mới và nhiều tiện nghi trong việc truyền thông nhanh chóng. Với những tiến bộ đó, chúng ta nghĩ rằng thời đại chúng ta sẽ có nhiều hy vọng. Hy vọng con người sẽ bớt đói khổ, bớt bệnh tật, bớt thù hằn, ghen ghét, và chiến tranh ..

Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, dù khoa học có phát triễn nhanh, niềm hy vọng giảm thiểu các khổ đau, đói rách, bệnh tật, thù hằn và chiến tranh, không bớt, nhưng vẫn còn hiện hữu khắp nơi dưới nhiều hình thức khác.

Chiến tranh ngày nay, không còn ở dưới đất mà là ở trên không, không bằng gươm giáo, cung tên, súng đạn , mà là hỏa tiễn liên lục địa, mà là vệ tinh nhân tạo. Sự tiến chiếm ngày nay không phải là lãnh thổ, giành dân, giành đất mà là giành thị trường, sản phẩm. Đôi khi sự tranh chấp nầy lại gay go và khốc liệt hơn bao giờ.

Tóm lại, tiến bộ kỹ thuật không phải là con đường đem con người đến một hy vọng bình an và thỏa mãn trong tâm hồn.

Hy vọng của Bạn và tôi là gì? không phải chỉ là một đời sống vật chất đầy đủ với cơm áo dư thừa, xe cộ đẹp đẽ, nhà cửa khang trang, nhiều tiền ở ngân hàng, nhiều cổ phiếu của các công ty đang phát triễn mà thôi. Mà niềm hy vọng đó, phải là một cái gì đem chúng ta đến một nguồn sung mãn cả về thể chất và phần tâm linh; có sự bình an nội tâm và hy vọng; có sự bảo đảm về sống vĩnh cữu nơi thiên đàng khi từ giã cõi đời nầy.

Đó không phải là một phát minh, một công trình nghiên cứu do con ngưòi tạo ra mà là tặng phẩm do Thiên Chúa trao tặng.

Đó là con đường hy vọng, đã được Thượng Đế chuẩn bị và dành sẵn cho bạn và tôi qua chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Chúa Giê-xu.

Với niềm ao ước bạn sẽ kinh nghiệm được một sự bình an, mãn nguyện, một sức sống mới năng động vượt trên mọi nghịch cảnh, mọi thách thức của cuộc đời để sống cuộc đời sung mãn, hy vọng trong đời nầy và đời sau.

Web site "ĐƯỜNG HY VỌNG" xin trải ra trước mắt bạn, như những lối đi đơn giản, nhỏ hẹp. Nhưng lại là những lối đi thật hữu ích và quan trọng cho cuộc đời. Chúa Giê-xu phán: "hãy vào cửa hẹp vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống" (Matthiơ 7:14).

Xin mời bạn bước vào các phần mục của web site "ĐƯỜNG HY VỌNG" nầy.

Nguyễn Hữu Trang


Copyright ©2000-2002 Hope Way. All rights reserved.