Niềm Hy Vọng Sống

Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ
[ English | Vietnamese ]

" Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê Xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt". (I Phierơ. 1: 3- 5).

Thử dừng lại, nhìn lại chính mình, và nghiệm lại tất cả những ân phứớc kỳ diệu của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta thử nghĩ về cảnh êm đềm và yên tịnh của thôn quê (nếu chúng ta được đặc ân sống ở những nơi đó). Rồi chúng ta được Chúa ban cho khỏe mạnh. Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta có thể nhìn thấy, nghe ngóng, nói, hít thở không khí và cảm nhận. Chúng ta có thể vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ, và chúng ta cũng có nơi ăn chốn ở, rồi thưởng thức không khí ấm áp. Thử nghĩ đến những kẻ ít may mắn hơn, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta nhận được qúa nhiều ơn phước của Chúa, để rồi chúng ta có cớ lớn tiếng mà cảm tạ và ngợi khen Ngài.

Thật vậy, chúng ta phải dừng lại và cảm tạ mọi ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Chỉ bởi ơn thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qúa nhiều suốt những năm tháng qua. Nghĩ đến điều này, chúng ta không đủ lời cảm tạ ngợi khen dâng lên cho Ngài. Những bậc làm mẹ, làm cha hiểu được những lúc mình đã tốn thì giờ và tốn sức để hoạch định một bữa ăn, rồi ra công, ra sức nấu ăn, để rồi nghe những đứa con của mình nói một cách vô ơn, "Mẹ (hay Bố) ơi! Con phải ăn món này sao?". Cũng vậy, chúng ta đối với Đức Chúa Trời theo cách suy nghĩ rằng chúng ta nhận những ơn phước của Chúa là điều tất nhiên. Ít khi chúng ta thật sự dừng lại để ngợi khen Đức Chúa Trời và cảm tạ về những điều tốt đep ïmà Ngài đã làm cho chúng ta.

Trong Thánh Kinh, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao Lô thường bắt đầu lời cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời khi ông viết thư gởi đến các Hội Thánh. Chúng ta có thể thấy điều nầy khi chúng ta đọc những câu Kinh Thánh chương đầu của sách Cô Rinh Tô thứ nhì, " Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta" (1:3). Trong sách Eâphêsô. 1:3 có chép, "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

(1) Được Tái Sanh

Khi gởi lời chào thăm đến các hội thánh, Sứ đố Phao Lô và Phierơ luôn mở đầu bằng mọi thứ phước thiêng liêng "trong Đức Chúa Giê Xu Christ". Đức Chúa Trời là Cha luôn ban phước cho con cái của Ngài. Ngài khiến con cái Ngài lại sanh. Sứ đồ Phi e rơ nói rằng nhờ Ngài, mà chúng ta "được lại sanh". Được sanh lại khác hẳn khi chúng ta được sanh bởi cha mẹ. Hầu hết những bậc làm cha, làm mẹ khi sinh con cái đều kinh nghiệm điều kỳ diệu này. Tuy nhiên, mọi người được sanh ra dưới thế gian này đều chịu ảnh hưởng tội bất tuân Thượng Đế mà tổ phụ loài người chúng ta là A Đam đã phạm. Nhưng được lại sanh hoàn toàn khác hẳn. Sứ dồ Giăng noí rằng mọi Cơ Đốc Nhân thật đều được sanh lại theo cách siêu nhiên. Sứ đồ Giăng nói rằng, "Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy"(Giăng. 1: 12- 13).

Chính Đức Chúa Giê Xu, khi Ngài nói chuyện với Ni Cô Đem, một người rất mộ đaọ, Ngài nói rằng điều cần thiết là phải được sanh lại. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp ráèng: "Qủa thật, qủa thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời". Ngài đã nhấn mạnh sự lại sanh là điều thiết yếu. Điều này rất quan trọng vì đời sống cũ của chúng ta bị ô uế vì tội lỗi. Chúng ta cần có đời sống mới nếu chúng ta muốn hầu việc Đức Chúa Trời đầy kết qủa. Bởi sự ra đời theo cách tư ïnhiên thì chúng ta sanh ra trong tôi lỗi và hình thành trong khiếm khuyết. Bởi bản tính cũ, không ai có thể thật sự kinh nghiệm sự thực hữu và quyền phép của Đưcù Chúa Trời. Đời sống tội lỗi đó cần được xóa bỏ. Mọi người cần có đời sống mới trong Đấng Christ để có thể kinh nghiệm những ơn phươcù thiêng liêng của Đưcù Chúa Trời. Và ở đây, trong lá thư thứ nhất, sứ đồ Phi e rơ viết, "Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh".

Một số người ra sức làm thiện , nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chú đến , nghĩ tốt về mình, rồi Thượng Đế sẽ cứu mình. Những người khác thì lo làm đủ nhiệm vụ tôn giáo rồi hi vọng Thượng Đế sẽ bỏ qua những thiếu sót của mình. Còn nhiều người khác thì giả vờ mọi sự đều tốt đepï, và cho rằng Thượng Đe á không quan tâm đến tội lỗi trong lời nói, hành động, cũng như suy nghĩ của mình. Nhưng không ai có thể được vào nước Đức Chúa Trời bằng cách này hay cách kia. Chỉ bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta mới hi vọng được cứu. Chỉ bởi tình yêu của Ngài mà chúng ta nhận ơn thương xót.

Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự lại sanh khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình và kêu xin Ngài giúp mình tránh xa con đường lầm lạc. Đây là bước đầu khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê Xu để được sự sống đời đời. Chỉ tin Đức Chúa Giê Xu Christ thì sẽ được cứu rỗi; và mọi người chỉ có thể tiếp nhận Ngài một cách cá nhân; Không có ai đại diện để quyết định tin Chúa cho bản thân mình. Chúng ta cần phải được tái sanh khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê Xu bằng đức tin. Điều này cũng có nghĩa là Chúa Giê Xu đã chết mang lấy hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Khi được sanh lại, chúng ta sẽ nhận những ơn phước kỳ diệu, lúc đó chúng ta có thể cất tiếng "ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê Xu Christ!". Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa Giê Xu là Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình.

(2) Niềm Hi Vọng Sống

Khi được ï tái sanh, chúng ta sẽ có hi vọng sống. Thường khi chúng ta nói chuyện, "tôi hi vọng mọi sự sẽ trôi chảy". Chúng ta không chắc điều đó sẽ như thế nào, nhưng chúng ta khao khát mong muốn mọi việc sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, ở đây niềm hi vọng mà Sứ Đồ Phi e rơ muốn nói không phải là điều mơ hồ. Đó là niềm hi vọng sống. Là điều chắc chắn, phải xảy ra. Niềm hi vọng sống ở đây là chính Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta bởi huyết quí báu của Đức Chúa Giê Xu Christ. Không ai có thể cướp lấy niềm hi vọng của chúng ta được. Cho dù chúng ta có bị trôi giạt xa khỏi Đức Chúa Trời trong những giây phút giông tố của cuộc đời, nhưng Ngài vẫn chăm sóc chúng ta và neo Ngài giữ chặt chúng ta cho đến ngày Phán Xét Lớn.

Và chúng ta có hi vọng sống khi chúng ta được tái sanh bởi sự sống lại của Đức Chúa Giê Xu Christ. Ngài phán với chúng ta: "Ta là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời" (Khải Huyền. 1:18). Điều này có nghĩa là bởi Ngài còn sống, Ngài luôn ở với chúng ta bất cứ nơi nào và khi chúng ta làm bất cứ điều gì; Và Ngài cũng ở trên trời, cầu thay cho chúng ta.

Các bạn yêu qúy của tôi, niềm hi vọng duy nhất là phải tin Đức Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của mình. Bạn không tin Chúa Giê Xu Christ đã giáng trần làm người, đã chết vì tội lỗi của bạn, rồi Ngài đã sống lại để cứu bạn chăng? Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Ngài đang êm dịu nói với bạn, "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ". " Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Giê Xu hầu cho hề ai tin Con ấy, thì được sự sống đời đời".

Esther. L, Sept, 14th 2000
Niềm Hy Vọng Sống

Copyright ©2000-2002 Hope Way. All rights reserved.