VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Câu Gốc

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
7001
btt/65/11:15
Like
Share
1
7002
btt/16/9:4
Like
Share
1
7003
btt/43/7:19
Like
Share
1
7004
btt/18/3:2
Like
Share
1
7005
btt/42/18:28
Like
Share
1
7006
btt/0/24:7
Like
Share
1
7007
btt/8/1:27
Like
Share
1
7008
btt/6/11:38
Like
Share
1
7009
btt/26/1:16
Like
Share
1
7010
btt/4/22:4
Like
Share
1

Đầu  Lùi  701 / 717  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share