VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 16 | Xuất Hành 17 | Xuất Hành 18 | Lê-vi

Xuất Hành 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ sa mạc Sin ra đi từng chặng theo lệnh của CHÚA. Họ đến cắm trại ở Rê-phi-đim, nhưng ở đó không có nước cho dân chúng uống. 2 Họ cãi nhau với Môi-se và nói: "Ông cho chúng tôi nước uống!" Môi-se đáp: "Tại sao anh chị em cãi nhau với tôi? Tại sao anh chị em thử CHÚA?" 3 Nhưng vì quá khát nên họ cứ phiền trách Môi-se và nói: "Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và bầy súc vật phải chết khát?" 4 Môi-se kêu cầu CHÚA: "Con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con." 5 CHÚA đáp lời Môi-se: "Con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo con một số bô lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập nước sông Ninh. 6 Ta sẽ đứng đó, trước mặt con ở bên vầng đá Hô-rếp. Con sẽ đập vầng đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống." Môi-se làm đúng theo điều Chúa phán dạy trước mắt các bô lão Y-sơ-ra-ên. 7 Ông đặt tên chỗ đó là Ma-sam và Mê-ri-ban vì dân Y-sơ-ra-ên có cãi lộn và vì họ thử CHÚA khi nói rằng: "CHÚA có ở giữa chúng ta không?" 8 Người A-ma-léc đến tấn công dân Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 9 Môi-se bảo Giô-suê: "Hãy tuyển chọn người của chúng ta để ra chiến đấu chống lại dân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ đứng trên ngọn đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay." 10 Như vậy Giô-suê chiến đấu chống lại dân A-ma-léc theo lệnh Môi-se, còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên đứng trên đỉnh đồi. 11 Trong khi Môi-se đưa tay lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng thế, nhưng khi nào ông hạ tay xuống thì dân A-ma-léc lại thắng thế. 12 Khi tay Môi-se đã mỏi, A-rôn và Hu-rơ cùng đứng mỗi người một bên để đỡ tay Môi-se và giữ cho tay ông không chuyển động cho đến khi mặt trời ặn. 13 Như vậy Giô-suê dùng gươm đánh bại đạo quân A-ma-léc. 14 Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se: "Con chép lại việc này trong một cuốn sách để ghi nhớ, và cũng nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xoá sạch kỷ niệm của dân A-ma-léc khỏi dưới trời." 15 Môi-se thiết ập một bàn thờ, đặt tên là: "CHÚA, ngọn cờ của tôi." 16 Ông nói rằng: "Vì tay họ đã đưa lên nghịch với ngôi của CHÚA nên Ngài sẽ chống nghịch dân A-ma-léc từ đời này đến đời kia."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn