VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 16 | Xuất Hành 17 | Xuất Hành 18 | Lê-vi

Xuất Hành 17:1-7

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ sa mạc Sin ra đi từng chặng theo lệnh của CHÚA. Họ đến cắm trại ở Rê-phi-đim, nhưng ở đó không có nước cho dân chúng uống. 2 Họ cãi nhau với Môi-se và nói: "Ông cho chúng tôi nước uống!" Môi-se đáp: "Tại sao anh chị em cãi nhau với tôi? Tại sao anh chị em thử CHÚA?" 3 Nhưng vì quá khát nên họ cứ phiền trách Môi-se và nói: "Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và bầy súc vật phải chết khát?" 4 Môi-se kêu cầu CHÚA: "Con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con." 5 CHÚA đáp lời Môi-se: "Con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo con một số bô lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập nước sông Ninh. 6 Ta sẽ đứng đó, trước mặt con ở bên vầng đá Hô-rếp. Con sẽ đập vầng đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống." Môi-se làm đúng theo điều Chúa phán dạy trước mắt các bô lão Y-sơ-ra-ên. 7 Ông đặt tên chỗ đó là Ma-sam và Mê-ri-ban vì dân Y-sơ-ra-ên có cãi lộn và vì họ thử CHÚA khi nói rằng: "CHÚA có ở giữa chúng ta không?"

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn